1 کد : 26748
فضای آموزشی تجریش
زیر بنا 1500 متر 6 خوابه
پارکینگ نا مشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
2 کد : 26747
فضای آموزشی ونک
زیر بنا 20 متر 1 خوابه
پارکینگ نا مشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
3 کد : 26746
فضای آموزشی سعادت آباد
زیر بنا 50 متر 1 خوابه
پارکینگ نا مشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
4 کد : 26744
فضای آموزشی اختیاریه
زیر بنا 12 متر 1 خوابه
پارکینگ نا مشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
5 کد : 26745
فضای آموزشی مسعودیه
زیر بنا 50 متر 1 خوابه
پارکینگ نا مشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
6 کد : 26733
فضای آموزشی جردن ولیعصر
زیر بنا 100 متر 3 خوابه
4 پارکینگ 2 سال ساخت
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : دراجاره
جزئیات
7 کد : 26738
فضای آموزشی فاطمی
زیر بنا 20 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
8 کد : 26737
فضای آموزشی پاسداران
زیر بنا 25 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
9 کد : 26735
فضای آموزشی شهرک غرب
زیر بنا 30 متر 0 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
10 کد : 26736
فضای آموزشی ونک
زیر بنا 20 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
11 کد : 26717
فضای آموزشی انقلاب چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب
زیر بنا 35 متر 1 خوابه
پارکینگ نا مشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
12 کد : 26720
فضای آموزشی میرداماد
زیر بنا 200 متر 3 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
13 کد : 26722
فضای آموزشی انقلاب چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب
زیر بنا 15 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد 12 سال ساخت
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
14 کد : 26727
فضای آموزشی ظفر
زیر بنا 40 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
15 کد : 26728
فضای آموزشی سیدخندان
زیر بنا 30 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
16 کد : 26726
فضای آموزشی الهيه
زیر بنا 30 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
17 کد : 26725
فضای آموزشی میرداماد
زیر بنا 40 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
18 کد : 26724
فضای آموزشی انقلاب چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب
زیر بنا 30 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
19 کد : 26723
فضای آموزشی ظفر
زیر بنا 30 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
20 کد : 26721
فضای آموزشی جردن ولیعصر
زیر بنا 1000 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
21 کد : 26718
فضای آموزشی صادقیه
زیر بنا 170 متر 7 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
22 کد : 26719
فضای آموزشی نارمک
زیر بنا 100 متر 5 خوابه
پارکینگ ندارد 17 سال ساخت
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 3 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
23 کد : 26734
فضای آموزشی پونک
زیر بنا 30 متر 0 خوابه
پارکینگ نا مشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
24 کد : 26730
فضای آموزشی جردن ولیعصر
زیر بنا 30 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1 آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات

شبکه اطلاع رسانی اجاره سراسر ایران اجاره املاک اجاره آپارتمان اجاره مسکونی اجاره

اجاره املاک

اجاره آپارتمان

اجاره مسکونی

اجاره تجاری

اجاره صنعتی

اجاره ویلا

اجاره و رهن

رهن و اجاره

تهران

شمال

اصفهان

مشهد

مازندران

قم

رشت

گیلان

بابلسر

انزلی

شیراز

رامسر

خراسان اجاره املاک

کیش اجاره املاک

کیش اجاره املاک

خراسان اجاره آپارتمان

قشم اجاره آپارتمان

کیش اجاره آپارتمان

خراسان اجاره مسکونی

قشم اجاره مسکونی

کیش اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران دیوار اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران همشهری اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری اجاره آپارتمان یک خوابه در تهران اجاره آپارتمان 70 متری در تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران دیوار رهن و اجاره سوئیت در تهران اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری رهن کامل آپارتمان 50 متری در تهران اجاره آپارتمان در تهران همشهری خرید آپارتمان تهران خرید آپارتمان در تهران دیوار خرید آپارتمان در تهران شیپور فروش آپارتمان در تهران همشهری آپارتمان فروشی تهران 50 متری خرید آپارتمان در تهران با وام اجاره آپارتمان در تهران دیوار فروش آپارتمان در تهران پول لازم اجاره ویلا در محمودآباد اجاره ویلا استخردار اجاره ویلا در گیلان اجاره ویلا رامسر اجاره ویلا در نوشهر اجاره ویلا چالوس اجاره ویلا لوکس در شمال اجاره ویلا جنگلی اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی اجاره کارخانه مواد غذایی اصفهان اجاره کارخانه بسته بندی گوشت اجاره کارخانه لبنیات اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله جهت تولید مواد غذایی اجاره کارخانه بسته بندی حبوبات فروش کارخانه مواد غذایی تهران اجاره سوله در شهریار اجاره سوله جاده مخصوص اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره سوله در شرق تهران اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران اجاره سوله جاجرود اجاره سوله اصفهان اجاره سند اداری اجاره دفتر کار مبله در تهران اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره اتاق اداري در تهران اجاره اتاق اداری تهران دیوار اجاره مغازه شیپور رهن کامل دفتر کار در تهران خرید ملک با موقعیت اداری اجاره مغازه ساندویچی در تهران اجاره مغازه تا 30 متر اجاره زیرزمین تجاری در تهران اجاره کترینگ در تهران اجاره مغازه شیپور اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره مغازه تا 50 متر اجاره مغازه همشهری مجتمع های اداری تجاری ساختمان اداری تجاری سعادت آباد برج های تجاری اداری تهران خرید مغازه در تهران روی دیوار برج تجاری اداری مجتمع تجاری اداری به انگلیسی اجاره سند اداری مجتمع تجاری اداری باران