1 کد : 36560
آپارتمان دولت
زیربنا 100متر 2خوابه
1پارکینگ 20سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 4,500,000
طبقه 2 آسانسور ندارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
2 کد : 36559
فروشگاه قلهک
زیربنا 30متر 0خوابه
پارکینگ نامشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 200,000,000 اجاره (تومان) : 20,000,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
3 کد : 36558
فروشگاه قلهک
زیربنا 30متر نامشخص
پارکینگ نامشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 250,000,000 اجاره (تومان) : 20,000,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
4 کد : 36557
آپارتمان جردن ولیعصر
زیربنا 120متر 2خوابه
1پارکینگ 20سال ساخت
رهن (تومان) : 120,000,000 اجاره (تومان) : 5,000,000
طبقه 2 آسانسور ندارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
5 کد : 36556
آپارتمان پونک
زیربنا 70متر 2خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 85,000,000 اجاره (تومان) : 2,600,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
6 کد : 36555
آپارتمان بلوار فردوس
زیربنا 83متر 2خوابه
1پارکینگ 3سال ساخت
رهن (تومان) : 120,000,000 اجاره (تومان) : 2,700,000
طبقه 6 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
7 کد : 36554
آپارتمان جنت آباد
زیربنا 80متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 2,000,000
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
8 کد : 36553
آپارتمان جنت آباد
زیربنا 90متر 2خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 60,000,000 اجاره (تومان) : 2,000,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
9 کد : 36552
آپارتمان پونک
زیربنا 70متر 1خوابه
1پارکینگ 17سال ساخت
رهن (تومان) : 155,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 4 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
10 کد : 36551
آپارتمان بلوار فردوس
زیربنا 98متر 2خوابه
1پارکینگ 3سال ساخت
رهن (تومان) : 130,000,000 اجاره (تومان) : 2,400,000
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
11 کد : 36550
آپارتمان جنت آباد
زیربنا 110متر 2خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 350,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 13 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
12 کد : 36549
آپارتمان بلوار فردوس
زیربنا 75متر 2خوابه
1پارکینگ 2سال ساخت
رهن (تومان) : 80,000,000 اجاره (تومان) : 2,300,000
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
13 کد : 36548
آپارتمان جنت آباد
زیربنا 90متر 2خوابه
1پارکینگ 2سال ساخت
رهن (تومان) : 120,000,000 اجاره (تومان) : 3,000,000
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
14 کد : 36547
آپارتمان جنت آباد
زیربنا 75متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 16سال ساخت
رهن (تومان) : 80,000,000 اجاره (تومان) : 1,900,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
15 کد : 36546
آپارتمان جنت آباد
زیربنا 65متر 0خوابه
1پارکینگ 14سال ساخت
رهن (تومان) : 60,000,000 اجاره (تومان) : 1,600,000
طبقه 4 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
16 کد : 36545
آپارتمان بلوار فردوس
زیربنا 93متر 2خوابه
1پارکینگ 10سال ساخت
رهن (تومان) : 120,000,000 اجاره (تومان) : 2,000,000
همکف آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
17 کد : 36544
آپارتمان شهران
زیربنا 125متر 1خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 350,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
18 کد : 36543
آپارتمان شهرزيبا
زیربنا 81متر 2خوابه
1پارکینگ 6سال ساخت
رهن (تومان) : 150,000,000 اجاره (تومان) : 500,000
طبقه 3 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
19 کد : 36542
آپارتمان شهرزيبا
زیربنا 103متر 0خوابه
1پارکینگ 9سال ساخت
رهن (تومان) : 120,000,000 اجاره (تومان) : 3,000,000
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
20 کد : 36541
آپارتمان پونک
زیربنا 110متر 2خوابه
1پارکینگ 15سال ساخت
رهن (تومان) : 210,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور ندارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
21 کد : 36540
آپارتمان بلوار فردوس
زیربنا 120متر 2خوابه
1پارکینگ نوساز
رهن (تومان) : 250,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 10 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
22 کد : 36539
آپارتمان آيت الله كاشانی
زیربنا 111متر 2خوابه
1پارکینگ 19سال ساخت
رهن (تومان) : 240,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : دراجاره
جزئیات
23 کد : 36538
آپارتمان بلوار فردوس
زیربنا 72متر 2خوابه
1پارکینگ 3سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 2,000,000
طبقه 5 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : دراجاره
جزئیات
24 کد : 36537
آپارتمان بلوار فردوس
زیربنا 60متر 1خوابه
1پارکینگ 3سال ساخت
رهن (تومان) : 35,000,000 اجاره (تومان) : 3,000,000
طبقه 3 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات

شبکه اطلاع رسانی اجاره سراسر ایران اجاره املاک اجاره آپارتمان اجاره مسکونی اجاره

اجاره املاک

اجاره آپارتمان

اجاره مسکونی

اجاره تجاری

اجاره صنعتی

اجاره ویلا

اجاره و رهن

رهن و اجاره

تهران

شمال

اصفهان

مشهد

مازندران

قم

رشت

گیلان

بابلسر

انزلی

شیراز

رامسر

خراسان اجاره املاک

کیش اجاره املاک

کیش اجاره املاک

خراسان اجاره آپارتمان

قشم اجاره آپارتمان

کیش اجاره آپارتمان

خراسان اجاره مسکونی

قشم اجاره مسکونی

کیش اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران دیوار اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران همشهری اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری اجاره آپارتمان یک خوابه در تهران اجاره آپارتمان 70 متری در تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران دیوار رهن و اجاره سوئیت در تهران اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری رهن کامل آپارتمان 50 متری در تهران اجاره آپارتمان در تهران همشهری خرید آپارتمان تهران خرید آپارتمان در تهران دیوار خرید آپارتمان در تهران شیپور فروش آپارتمان در تهران همشهری آپارتمان فروشی تهران 50 متری خرید آپارتمان در تهران با وام اجاره آپارتمان در تهران دیوار فروش آپارتمان در تهران پول لازم اجاره ویلا در محمودآباد اجاره ویلا استخردار اجاره ویلا در گیلان اجاره ویلا رامسر اجاره ویلا در نوشهر اجاره ویلا چالوس اجاره ویلا لوکس در شمال اجاره ویلا جنگلی اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی اجاره کارخانه مواد غذایی اصفهان اجاره کارخانه بسته بندی گوشت اجاره کارخانه لبنیات اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله جهت تولید مواد غذایی اجاره کارخانه بسته بندی حبوبات فروش کارخانه مواد غذایی تهران اجاره سوله در شهریار اجاره سوله جاده مخصوص اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره سوله در شرق تهران اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران اجاره سوله جاجرود اجاره سوله اصفهان اجاره سند اداری اجاره دفتر کار مبله در تهران اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره اتاق اداري در تهران اجاره اتاق اداری تهران دیوار اجاره مغازه شیپور رهن کامل دفتر کار در تهران خرید ملک با موقعیت اداری اجاره مغازه ساندویچی در تهران اجاره مغازه تا 30 متر اجاره زیرزمین تجاری در تهران اجاره کترینگ در تهران اجاره مغازه شیپور اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره مغازه تا 50 متر اجاره مغازه همشهری مجتمع های اداری تجاری ساختمان اداری تجاری سعادت آباد برج های تجاری اداری تهران خرید مغازه در تهران روی دیوار برج تجاری اداری مجتمع تجاری اداری به انگلیسی اجاره سند اداری مجتمع تجاری اداری باران