1 کد : 27597
آپارتمان فلاح
زیر بنا 53 متر 1 خوابه
پارکینگ نا مشخص 3 سال ساخت
رهن (تومان) : 25,000,000 اجاره (تومان) : 800,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
2 کد : 27596
آپارتمان فلاح
زیر بنا 50 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد 6 سال ساخت
رهن (تومان) : 55,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
3 کد : 27595
آپارتمان فلاح
زیر بنا 90 متر 2 خوابه
1 پارکینگ نوساز
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
4 کد : 27594
آپارتمان فلاح
زیر بنا 125 متر 3 خوابه
1 پارکینگ 2 سال ساخت
رهن (تومان) : 120,000,000 اجاره (تومان) : 500,000
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری ندارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
5 کد : 27593
آپارتمان فلاح
زیر بنا 100 متر 2 خوابه
1 پارکینگ نوساز
رهن (تومان) : 60,000,000 اجاره (تومان) : 1,800,000
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
6 کد : 27592
آپارتمان فلاح
زیر بنا 40 متر 1 خوابه
پارکینگ نا مشخص 6 سال ساخت
رهن (تومان) : 15,000,000 اجاره (تومان) : 650,000
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
7 کد : 27591
آپارتمان فلاح
زیر بنا 65 متر 1 خوابه
1 پارکینگ 2 سال ساخت
رهن (تومان) : 25,000,000 اجاره (تومان) : 1,100,000
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
8 کد : 27590
آپارتمان فلاح
زیر بنا 60 متر 1 خوابه
1 پارکینگ 12 سال ساخت
رهن (تومان) : 8,000,000 اجاره (تومان) : 900,000
طبقه 2 آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
9 کد : 27589
آپارتمان بهاران
زیر بنا 51 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد 11 سال ساخت
رهن (تومان) : 45,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 4 آسانسور ندارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
10 کد : 27588
آپارتمان فلاح
زیر بنا 49 متر 1 خوابه
پارکینگ ندارد 7 سال ساخت
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 3 آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
11 کد : 27587
آپارتمان امامزاده حسن
زیر بنا 45 متر 1 خوابه
پارکینگ نا مشخص 8 سال ساخت
رهن (تومان) : 21,000,000 اجاره (تومان) : 650,000
طبقه 3 آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
12 کد : 27586
فروشگاه خزانه
زیر بنا 25 متر 0 خوابه
پارکینگ نا مشخص 1 سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : -
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
13 کد : 27585
فروشگاه خزانه
زیر بنا 40 متر 0 خوابه
پارکینگ نا مشخص نوساز
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
14 کد : 27584
فروشگاه خزانه
زیر بنا 28 متر 0 خوابه
پارکینگ نا مشخص 17 سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 2,200,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
15 کد : 27583
فروشگاه نازی آباد
زیر بنا 18 متر 0 خوابه
پارکینگ نا مشخص 5 سال ساخت
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
16 کد : 27582
فروشگاه نازی آباد
زیر بنا 16 متر 0 خوابه
پارکینگ ندارد ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 2,000,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
17 کد : 27581
فروشگاه نازی آباد
زیر بنا 50 متر 0 خوابه
پارکینگ نا مشخص 8 سال ساخت
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
18 کد : 27580
فروشگاه نازی آباد
زیر بنا 40 متر 0 خوابه
پارکینگ ندارد 17 سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 2,000,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
19 کد : 27579
فروشگاه نازی آباد
زیر بنا 24 متر 0 خوابه
پارکینگ نا مشخص 15 سال ساخت
رهن (تومان) : 120,000,000 اجاره (تومان) : -
همکف آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
20 کد : 27578
فروشگاه نازی آباد
زیر بنا 30 متر 0 خوابه
پارکینگ ندارد 6 سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 3,000,000
همکف آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
21 کد : 27577
آپارتمان خزانه
زیر بنا 62 متر 2 خوابه
پارکینگ نا مشخص 8 سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 750,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
22 کد : 27576
آپارتمان خزانه
زیر بنا 65 متر 1 خوابه
1 پارکینگ 2 سال ساخت
رهن (تومان) : 30,000,000 اجاره (تومان) : 1,000,000
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
23 کد : 27575
آپارتمان خزانه
زیر بنا 80 متر 2 خوابه
1 پارکینگ 1 سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
24 کد : 27574
آپارتمان خزانه
زیر بنا 90 متر 2 خوابه
1 پارکینگ 1 سال ساخت
رهن (تومان) : 90,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات

شبکه اطلاع رسانی اجاره سراسر ایران اجاره املاک اجاره آپارتمان اجاره مسکونی اجاره

اجاره املاک

اجاره آپارتمان

اجاره مسکونی

اجاره تجاری

اجاره صنعتی

اجاره ویلا

اجاره و رهن

رهن و اجاره

تهران

شمال

اصفهان

مشهد

مازندران

قم

رشت

گیلان

بابلسر

انزلی

شیراز

رامسر

خراسان اجاره املاک

کیش اجاره املاک

کیش اجاره املاک

خراسان اجاره آپارتمان

قشم اجاره آپارتمان

کیش اجاره آپارتمان

خراسان اجاره مسکونی

قشم اجاره مسکونی

کیش اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران دیوار اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران همشهری اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری اجاره آپارتمان یک خوابه در تهران اجاره آپارتمان 70 متری در تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران دیوار رهن و اجاره سوئیت در تهران اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری رهن کامل آپارتمان 50 متری در تهران اجاره آپارتمان در تهران همشهری خرید آپارتمان تهران خرید آپارتمان در تهران دیوار خرید آپارتمان در تهران شیپور فروش آپارتمان در تهران همشهری آپارتمان فروشی تهران 50 متری خرید آپارتمان در تهران با وام اجاره آپارتمان در تهران دیوار فروش آپارتمان در تهران پول لازم اجاره ویلا در محمودآباد اجاره ویلا استخردار اجاره ویلا در گیلان اجاره ویلا رامسر اجاره ویلا در نوشهر اجاره ویلا چالوس اجاره ویلا لوکس در شمال اجاره ویلا جنگلی اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی اجاره کارخانه مواد غذایی اصفهان اجاره کارخانه بسته بندی گوشت اجاره کارخانه لبنیات اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله جهت تولید مواد غذایی اجاره کارخانه بسته بندی حبوبات فروش کارخانه مواد غذایی تهران اجاره سوله در شهریار اجاره سوله جاده مخصوص اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره سوله در شرق تهران اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران اجاره سوله جاجرود اجاره سوله اصفهان اجاره سند اداری اجاره دفتر کار مبله در تهران اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره اتاق اداري در تهران اجاره اتاق اداری تهران دیوار اجاره مغازه شیپور رهن کامل دفتر کار در تهران خرید ملک با موقعیت اداری اجاره مغازه ساندویچی در تهران اجاره مغازه تا 30 متر اجاره زیرزمین تجاری در تهران اجاره کترینگ در تهران اجاره مغازه شیپور اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره مغازه تا 50 متر اجاره مغازه همشهری مجتمع های اداری تجاری ساختمان اداری تجاری سعادت آباد برج های تجاری اداری تهران خرید مغازه در تهران روی دیوار برج تجاری اداری مجتمع تجاری اداری به انگلیسی اجاره سند اداری مجتمع تجاری اداری باران