1 کد : 81878
آپارتمان مشهد
زیربنا 80متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 2سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,200,000
طبقه 4 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
2 کد : 81873
آپارتمان مشهد
زیربنا 130متر 2خوابه
1پارکینگ 13سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 2,300,000
طبقه 1 آسانسور ندارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
3 کد : 81869
آپارتمان مشهد
زیربنا 95متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 7سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,500,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
4 کد : 81867
آپارتمان مشهد
زیربنا 160متر 3خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 250,000,000 اجاره (تومان) : 2,300,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
5 کد : 81863
آپارتمان مشهد
زیربنا 125متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 13سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
6 کد : 81860
آپارتمان مشهد
زیربنا 75متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 13سال ساخت
رهن (تومان) : 200,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
7 کد : 81856
آپارتمان مشهد
زیربنا 90متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 11سال ساخت
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
8 کد : 81852
آپارتمان مشهد
زیربنا 220متر 3خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 8,500,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
9 کد : 81849
آپارتمان مشهد
زیربنا 135متر 3خوابه
1پارکینگ نوساز
رهن (تومان) : 155,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
10 کد : 81844
آپارتمان مشهد
زیربنا 62متر 1خوابه
1پارکینگ 1سال ساخت
رهن (تومان) : 13,000,000 اجاره (تومان) : 1,100,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
11 کد : 81842
آپارتمان مشهد
زیربنا 80متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 7سال ساخت
رهن (تومان) : 6,000,000 اجاره (تومان) : 600,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
12 کد : 81837
آپارتمان مشهد
زیربنا 90متر 1خوابه
1پارکینگ 13سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,600,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
13 کد : 81702
آپارتمان مشهد
زیربنا 105متر 2خوابه
1پارکینگ 2سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,700,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
14 کد : 81700
آپارتمان مشهد
زیربنا 78متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 10سال ساخت
رهن (تومان) : 80,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 2 آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
15 کد : 81697
آپارتمان مشهد
زیربنا 100متر 2خوابه
1پارکینگ 8سال ساخت
رهن (تومان) : 75,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور ندارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
16 کد : 81695
آپارتمان مشهد
زیربنا 150متر 3خوابه
1پارکینگ 10سال ساخت
رهن (تومان) : 120,000,000 اجاره (تومان) : 2,500,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
17 کد : 81693
آپارتمان مشهد
زیربنا 150متر 3خوابه
1پارکینگ 1سال ساخت
رهن (تومان) : 300,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 4 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
18 کد : 81691
آپارتمان مشهد
زیربنا 75متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 2سال ساخت
رهن (تومان) : 40,000,000 اجاره (تومان) : 100,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
19 کد : 81689
آپارتمان مشهد
زیربنا 90متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 27سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,200,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
20 کد : 81687
آپارتمان مشهد
زیربنا 60متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 4سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,300,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
21 کد : 81685
آپارتمان مشهد
زیربنا 86متر 1خوابه
1پارکینگ 14سال ساخت
رهن (تومان) : 65,000,000 اجاره (تومان) : -
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
22 کد : 81683
آپارتمان مشهد
زیربنا 95متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص نوساز
رهن (تومان) : 75,000,000 اجاره (تومان) : 100,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
23 کد : 81681
آپارتمان مشهد
زیربنا 85متر 2خوابه
1پارکینگ 4سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,200,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
24 کد : 81679
آپارتمان مشهد
زیربنا 140متر 3خوابه
1پارکینگ 8سال ساخت
رهن (تومان) : 200,000,000 اجاره (تومان) : 800,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات

شبکه اطلاع رسانی اجاره سراسر ایران اجاره املاک اجاره آپارتمان اجاره مسکونی اجاره

اجاره املاک

اجاره آپارتمان

اجاره مسکونی

اجاره تجاری

اجاره صنعتی

اجاره ویلا

اجاره و رهن

رهن و اجاره

تهران

شمال

اصفهان

مشهد

مازندران

قم

رشت

گیلان

بابلسر

انزلی

شیراز

رامسر

خراسان اجاره املاک

کیش اجاره املاک

کیش اجاره املاک

خراسان اجاره آپارتمان

قشم اجاره آپارتمان

کیش اجاره آپارتمان

خراسان اجاره مسکونی

قشم اجاره مسکونی

کیش اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران دیوار اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران همشهری اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری اجاره آپارتمان یک خوابه در تهران اجاره آپارتمان 70 متری در تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران دیوار رهن و اجاره سوئیت در تهران اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری رهن کامل آپارتمان 50 متری در تهران اجاره آپارتمان در تهران همشهری خرید آپارتمان تهران خرید آپارتمان در تهران دیوار خرید آپارتمان در تهران شیپور فروش آپارتمان در تهران همشهری آپارتمان فروشی تهران 50 متری خرید آپارتمان در تهران با وام اجاره آپارتمان در تهران دیوار فروش آپارتمان در تهران پول لازم اجاره ویلا در محمودآباد اجاره ویلا استخردار اجاره ویلا در گیلان اجاره ویلا رامسر اجاره ویلا در نوشهر اجاره ویلا چالوس اجاره ویلا لوکس در شمال اجاره ویلا جنگلی اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی اجاره کارخانه مواد غذایی اصفهان اجاره کارخانه بسته بندی گوشت اجاره کارخانه لبنیات اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله جهت تولید مواد غذایی اجاره کارخانه بسته بندی حبوبات فروش کارخانه مواد غذایی تهران اجاره سوله در شهریار اجاره سوله جاده مخصوص اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره سوله در شرق تهران اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران اجاره سوله جاجرود اجاره سوله اصفهان اجاره سند اداری اجاره دفتر کار مبله در تهران اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره اتاق اداري در تهران اجاره اتاق اداری تهران دیوار اجاره مغازه شیپور رهن کامل دفتر کار در تهران خرید ملک با موقعیت اداری اجاره مغازه ساندویچی در تهران اجاره مغازه تا 30 متر اجاره زیرزمین تجاری در تهران اجاره کترینگ در تهران اجاره مغازه شیپور اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره مغازه تا 50 متر اجاره مغازه همشهری مجتمع های اداری تجاری ساختمان اداری تجاری سعادت آباد برج های تجاری اداری تهران خرید مغازه در تهران روی دیوار برج تجاری اداری مجتمع تجاری اداری به انگلیسی اجاره سند اداری مجتمع تجاری اداری باران

hitwebcounter.com