1 کد : 121817
آپارتمان مشهد
زیربنا 120متر 1خوابه
پارکینگ ندارد 16سال ساخت
رهن (تومان) : 90,000,000 اجاره (تومان) : 600,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
2 کد : 121811
آپارتمان مشهد
زیربنا 55متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 8سال ساخت
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
3 کد : 121810
آپارتمان مشهد
زیربنا 400متر 4خوابه
1پارکینگ نوساز
رهن (تومان) : 900,000,000 اجاره (تومان) : 20,000,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
4 کد : 121809
آپارتمان مشهد
زیربنا 160متر 3خوابه
1پارکینگ 4سال ساخت
رهن (تومان) : 350,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
5 کد : 121808
آپارتمان مشهد
زیربنا 75متر 2خوابه
1پارکینگ 8سال ساخت
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : 2,100,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
6 کد : 121806
آپارتمان مشهد
زیربنا 280متر 5خوابه
پارکینگ نامشخص 8سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 16,000,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
7 کد : 121804
آپارتمان مشهد
زیربنا 73متر 2خوابه
1پارکینگ 9سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,650,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
8 کد : 121802
آپارتمان مشهد
زیربنا 200متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 18سال ساخت
رهن (تومان) : 300,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
9 کد : 121801
آپارتمان مشهد
زیربنا 75متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 13سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 1,500,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
10 کد : 121799
آپارتمان مشهد
زیربنا 200متر 3خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 8,500,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
11 کد : 121797
آپارتمان مشهد
زیربنا 160متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص نوساز
رهن (تومان) : 275,000,000 اجاره (تومان) : 2,500,000
طبقه 5 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
12 کد : 121793
آپارتمان مشهد
زیربنا 192متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 8سال ساخت
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 3,000,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
13 کد : 121791
آپارتمان مشهد
زیربنا 160متر 4خوابه
پارکینگ نامشخص 13سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 5,000,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
14 کد : 121790
آپارتمان مشهد
زیربنا 85متر 2خوابه
1پارکینگ 2سال ساخت
رهن (تومان) : 30,000,000 اجاره (تومان) : 2,800,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
15 کد : 121784
آپارتمان مشهد
زیربنا 80متر 1خوابه
1پارکینگ 4سال ساخت
رهن (تومان) : 150,000,000 اجاره (تومان) : 1,000,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
16 کد : 121781
آپارتمان مشهد
زیربنا 112متر 2خوابه
1پارکینگ 10سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 600,000
طبقه 1000 آسانسور ندارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
17 کد : 121777
آپارتمان مشهد
زیربنا 170متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 200,000,000 اجاره (تومان) : 13,000,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
18 کد : 121672
آپارتمان مشهد
زیربنا 170متر 3خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 400,000,000 اجاره (تومان) : 1,500,000
طبقه 5 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
19 کد : 121667
آپارتمان مشهد
زیربنا 185متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص 5سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 2,200,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
20 کد : 121664
آپارتمان مشهد
زیربنا 135متر 3خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 300,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
21 کد : 121603
آپارتمان مشهد
زیربنا 165متر 3خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 500,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
22 کد : 121598
آپارتمان مشهد
زیربنا 100متر 2خوابه
1پارکینگ 8سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 3,000,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
23 کد : 121595
آپارتمان مشهد
زیربنا 180متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص 8سال ساخت
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : 7,000,000
طبقه 2 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
24 کد : 121588
آپارتمان مشهد
زیربنا 60متر 0خوابه
پارکینگ نامشخص 1سال ساخت
رهن (تومان) : 5,000,000 اجاره (تومان) : 750,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات

شبکه اطلاع رسانی اجاره سراسر ایران اجاره املاک اجاره آپارتمان اجاره مسکونی اجاره

اجاره املاک

اجاره آپارتمان

اجاره مسکونی

اجاره تجاری

اجاره صنعتی

اجاره ویلا

اجاره و رهن

رهن و اجاره

تهران

شمال

اصفهان

مشهد

مازندران

قم

رشت

گیلان

بابلسر

انزلی

شیراز

رامسر

خراسان اجاره املاک

کیش اجاره املاک

کیش اجاره املاک

خراسان اجاره آپارتمان

قشم اجاره آپارتمان

کیش اجاره آپارتمان

خراسان اجاره مسکونی

قشم اجاره مسکونی

کیش اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران دیوار اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران همشهری اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری اجاره آپارتمان یک خوابه در تهران اجاره آپارتمان 70 متری در تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران دیوار رهن و اجاره سوئیت در تهران اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری رهن کامل آپارتمان 50 متری در تهران اجاره آپارتمان در تهران همشهری خرید آپارتمان تهران خرید آپارتمان در تهران دیوار خرید آپارتمان در تهران شیپور فروش آپارتمان در تهران همشهری آپارتمان فروشی تهران 50 متری خرید آپارتمان در تهران با وام اجاره آپارتمان در تهران دیوار فروش آپارتمان در تهران پول لازم اجاره ویلا در محمودآباد اجاره ویلا استخردار اجاره ویلا در گیلان اجاره ویلا رامسر اجاره ویلا در نوشهر اجاره ویلا چالوس اجاره ویلا لوکس در شمال اجاره ویلا جنگلی اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی اجاره کارخانه مواد غذایی اصفهان اجاره کارخانه بسته بندی گوشت اجاره کارخانه لبنیات اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله جهت تولید مواد غذایی اجاره کارخانه بسته بندی حبوبات فروش کارخانه مواد غذایی تهران اجاره سوله در شهریار اجاره سوله جاده مخصوص اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره سوله در شرق تهران اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران اجاره سوله جاجرود اجاره سوله اصفهان اجاره سند اداری اجاره دفتر کار مبله در تهران اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره اتاق اداري در تهران اجاره اتاق اداری تهران دیوار اجاره مغازه شیپور رهن کامل دفتر کار در تهران خرید ملک با موقعیت اداری اجاره مغازه ساندویچی در تهران اجاره مغازه تا 30 متر اجاره زیرزمین تجاری در تهران اجاره کترینگ در تهران اجاره مغازه شیپور اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره مغازه تا 50 متر اجاره مغازه همشهری مجتمع های اداری تجاری ساختمان اداری تجاری سعادت آباد برج های تجاری اداری تهران خرید مغازه در تهران روی دیوار برج تجاری اداری مجتمع تجاری اداری به انگلیسی اجاره سند اداری مجتمع تجاری اداری باران

hitwebcounter.com