1 کد : 121899
آپارتمان مشهد
زیربنا 105متر 2خوابه
1پارکینگ 8سال ساخت
رهن (تومان) : 30,000,000 اجاره (تومان) : 3,000,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
2 کد : 121896
آپارتمان مشهد
زیربنا 85متر 2خوابه
1پارکینگ 1سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 500,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
3 کد : 121893
آپارتمان مشهد
زیربنا 75متر 2خوابه
پارکینگ ندارد 8سال ساخت
رهن (تومان) : 30,000,000 اجاره (تومان) : 2,200,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
4 کد : 121889
آپارتمان مشهد
زیربنا 103متر 2خوابه
1پارکینگ 11سال ساخت
رهن (تومان) : 150,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 4 آسانسور ندارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
5 کد : 121888
آپارتمان مشهد
زیربنا 200متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص 10سال ساخت
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : 12,000,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
6 کد : 121884
آپارتمان مشهد
زیربنا 70متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 10سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 1,300,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
7 کد : 121879
آپارتمان مشهد
زیربنا 110متر 2خوابه
1پارکینگ 15سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
8 کد : 121876
آپارتمان مشهد
زیربنا 100متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 10سال ساخت
رهن (تومان) : 5,000,000 اجاره (تومان) : 1,550,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
9 کد : 121875
آپارتمان مشهد
زیربنا 140متر 3خوابه
1پارکینگ 6سال ساخت
رهن (تومان) : 150,000,000 اجاره (تومان) : 3,500,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
10 کد : 121871
آپارتمان مشهد
زیربنا 120متر 2خوابه
1پارکینگ 1سال ساخت
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
11 کد : 121869
آپارتمان مشهد
زیربنا 120متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 4سال ساخت
رهن (تومان) : 235,000,000 اجاره (تومان) : 200,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
12 کد : 121867
آپارتمان مشهد
زیربنا 80متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 21سال ساخت
رهن (تومان) : 80,000,000 اجاره (تومان) : 1,500,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
13 کد : 121864
آپارتمان مشهد
زیربنا 70متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 9سال ساخت
رهن (تومان) : 40,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
14 کد : 121861
آپارتمان مشهد
زیربنا 95متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص نوساز
رهن (تومان) : 35,000,000 اجاره (تومان) : 400,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
15 کد : 121859
آپارتمان مشهد
زیربنا 109متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 6سال ساخت
رهن (تومان) : 180,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
16 کد : 121856
آپارتمان مشهد
زیربنا 60متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 4سال ساخت
رهن (تومان) : 15,000,000 اجاره (تومان) : 1,300,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
17 کد : 121853
آپارتمان مشهد
زیربنا 75متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 4سال ساخت
رهن (تومان) : 75,000,000 اجاره (تومان) : 200,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
18 کد : 121836
آپارتمان مشهد
زیربنا 130متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 1سال ساخت
رهن (تومان) : 200,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
19 کد : 121833
آپارتمان مشهد
زیربنا 75متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص نوساز
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
20 کد : 121831
آپارتمان مشهد
زیربنا 90متر 2خوابه
1پارکینگ 8سال ساخت
رهن (تومان) : توافقی اجاره (تومان) : توافقی
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
21 کد : 121830
آپارتمان مشهد
زیربنا 40متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 18سال ساخت
رهن (تومان) : 8,500,000 اجاره (تومان) : 800,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
22 کد : 121826
آپارتمان مشهد
زیربنا 60متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص نوساز
رهن (تومان) : 10,000,000 اجاره (تومان) : 1,300,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
23 کد : 121824
آپارتمان مشهد
زیربنا 95متر 1خوابه
1پارکینگ 9سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 1,200,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
24 کد : 121821
آپارتمان مشهد
زیربنا 80متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 4سال ساخت
رهن (تومان) : 30,000,000 اجاره (تومان) : 1,500,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات

شبکه اطلاع رسانی اجاره سراسر ایران اجاره املاک اجاره آپارتمان اجاره مسکونی اجاره

اجاره املاک

اجاره آپارتمان

اجاره مسکونی

اجاره تجاری

اجاره صنعتی

اجاره ویلا

اجاره و رهن

رهن و اجاره

تهران

شمال

اصفهان

مشهد

مازندران

قم

رشت

گیلان

بابلسر

انزلی

شیراز

رامسر

خراسان اجاره املاک

کیش اجاره املاک

کیش اجاره املاک

خراسان اجاره آپارتمان

قشم اجاره آپارتمان

کیش اجاره آپارتمان

خراسان اجاره مسکونی

قشم اجاره مسکونی

کیش اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران دیوار اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران همشهری اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری اجاره آپارتمان یک خوابه در تهران اجاره آپارتمان 70 متری در تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران دیوار رهن و اجاره سوئیت در تهران اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری رهن کامل آپارتمان 50 متری در تهران اجاره آپارتمان در تهران همشهری خرید آپارتمان تهران خرید آپارتمان در تهران دیوار خرید آپارتمان در تهران شیپور فروش آپارتمان در تهران همشهری آپارتمان فروشی تهران 50 متری خرید آپارتمان در تهران با وام اجاره آپارتمان در تهران دیوار فروش آپارتمان در تهران پول لازم اجاره ویلا در محمودآباد اجاره ویلا استخردار اجاره ویلا در گیلان اجاره ویلا رامسر اجاره ویلا در نوشهر اجاره ویلا چالوس اجاره ویلا لوکس در شمال اجاره ویلا جنگلی اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی اجاره کارخانه مواد غذایی اصفهان اجاره کارخانه بسته بندی گوشت اجاره کارخانه لبنیات اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله جهت تولید مواد غذایی اجاره کارخانه بسته بندی حبوبات فروش کارخانه مواد غذایی تهران اجاره سوله در شهریار اجاره سوله جاده مخصوص اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره سوله در شرق تهران اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران اجاره سوله جاجرود اجاره سوله اصفهان اجاره سند اداری اجاره دفتر کار مبله در تهران اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره اتاق اداري در تهران اجاره اتاق اداری تهران دیوار اجاره مغازه شیپور رهن کامل دفتر کار در تهران خرید ملک با موقعیت اداری اجاره مغازه ساندویچی در تهران اجاره مغازه تا 30 متر اجاره زیرزمین تجاری در تهران اجاره کترینگ در تهران اجاره مغازه شیپور اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره مغازه تا 50 متر اجاره مغازه همشهری مجتمع های اداری تجاری ساختمان اداری تجاری سعادت آباد برج های تجاری اداری تهران خرید مغازه در تهران روی دیوار برج تجاری اداری مجتمع تجاری اداری به انگلیسی اجاره سند اداری مجتمع تجاری اداری باران

hitwebcounter.com