1 کد : 136164
آپارتمان مشهد
زیربنا 120متر 2خوابه
1پارکینگ 4سال ساخت
رهن (تومان) : 65,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 4 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
2 کد : 136163
آپارتمان مشهد
زیربنا 140متر 3خوابه
1پارکینگ 5سال ساخت
رهن (تومان) : 40,000,000 اجاره (تومان) : 5,000,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
3 کد : 136161
آپارتمان مشهد
زیربنا 112متر 2خوابه
1پارکینگ 13سال ساخت
رهن (تومان) : 20,000,000 اجاره (تومان) : 3,200,000
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
4 کد : 136158
آپارتمان مشهد
زیربنا 50متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 8سال ساخت
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : -
همکف آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
5 کد : 136157
آپارتمان مشهد
زیربنا 170متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص 3سال ساخت
رهن (تومان) : 450,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
6 کد : 136154
آپارتمان مشهد
زیربنا 165متر 3خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 400,000,000 اجاره (تومان) : 3,500,000
طبقه 4 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
7 کد : 136152
آپارتمان مشهد
زیربنا 70متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 13سال ساخت
رهن (تومان) : 130,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
8 کد : 136151
آپارتمان مشهد
زیربنا 114متر 2خوابه
1پارکینگ ساخت نامشخص
رهن (تومان) : 160,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
9 کد : 136148
آپارتمان مشهد
زیربنا 150متر 3خوابه
1پارکینگ 9سال ساخت
رهن (تومان) : 440,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 3 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
10 کد : 136145
آپارتمان مشهد
زیربنا 120متر 2خوابه
1پارکینگ 8سال ساخت
رهن (تومان) : 40,000,000 اجاره (تومان) : 4,000,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
11 کد : 136143
آپارتمان مشهد
زیربنا 148متر 3خوابه
1پارکینگ 8سال ساخت
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : 6,000,000
طبقه 3 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
12 کد : 136141
آپارتمان مشهد
زیربنا 120متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 1سال ساخت
رهن (تومان) : 15,000,000 اجاره (تومان) : 3,300,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
13 کد : 136139
آپارتمان مشهد
زیربنا 110متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 8سال ساخت
رهن (تومان) : 200,000,000 اجاره (تومان) : 100,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
14 کد : 136135
آپارتمان مشهد
زیربنا 90متر 2خوابه
1پارکینگ 5سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 1,200,000
طبقه 1 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
15 کد : 136133
آپارتمان مشهد
زیربنا 40متر 1خوابه
پارکینگ نامشخص 3سال ساخت
رهن (تومان) : 30,000,000 اجاره (تومان) : 1,100,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
16 کد : 136132
آپارتمان مشهد
زیربنا 130متر 3خوابه
1پارکینگ 2سال ساخت
رهن (تومان) : 400,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
17 کد : 136129
آپارتمان مشهد
زیربنا 90متر 2خوابه
1پارکینگ 3سال ساخت
رهن (تومان) : 50,000,000 اجاره (تومان) : 1,700,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
18 کد : 136126
آپارتمان مشهد
زیربنا 180متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص 2سال ساخت
رهن (تومان) : 450,000,000 اجاره (تومان) : 500,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری دارد وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
19 کد : 136123
آپارتمان مشهد
زیربنا 150متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص 3سال ساخت
رهن (تومان) : 330,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
20 کد : 136121
آپارتمان مشهد
زیربنا 85متر 2خوابه
1پارکینگ 12سال ساخت
رهن (تومان) : 135,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
21 کد : 136119
آپارتمان مشهد
زیربنا 120متر 2خوابه
پارکینگ نامشخص 8سال ساخت
رهن (تومان) : 25,000,000 اجاره (تومان) : 3,000,000
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
22 کد : 136116
آپارتمان مشهد
زیربنا 117متر 2خوابه
1پارکینگ 1سال ساخت
رهن (تومان) : 160,000,000 اجاره (تومان) : 1,490,000
طبقه 2 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات
23 کد : 136113
آپارتمان مشهد
زیربنا 160متر 3خوابه
پارکینگ نامشخص 2سال ساخت
رهن (تومان) : 550,000,000 اجاره (تومان) : -
طبقه 1000 آسانسور : نامشخص
انباری نامشخص وضعیت تخلیه : نامشخص
جزئیات
24 کد : 136112
آپارتمان مشهد
زیربنا 110متر 2خوابه
1پارکینگ 3سال ساخت
رهن (تومان) : 100,000,000 اجاره (تومان) : 100,000
طبقه 1000 آسانسور دارد
انباری دارد وضعیت تخلیه : تخلیه
جزئیات

شبکه اطلاع رسانی اجاره سراسر ایران اجاره املاک اجاره آپارتمان اجاره مسکونی اجاره

اجاره املاک

اجاره آپارتمان

اجاره مسکونی

اجاره تجاری

اجاره صنعتی

اجاره ویلا

اجاره و رهن

رهن و اجاره

تهران

شمال

اصفهان

مشهد

مازندران

قم

رشت

گیلان

بابلسر

انزلی

شیراز

رامسر

خراسان اجاره املاک

کیش اجاره املاک

کیش اجاره املاک

خراسان اجاره آپارتمان

قشم اجاره آپارتمان

کیش اجاره آپارتمان

خراسان اجاره مسکونی

قشم اجاره مسکونی

کیش اجاره مسکونی

اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران دیوار اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران همشهری اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری اجاره آپارتمان یک خوابه در تهران اجاره آپارتمان 70 متری در تهران رهن و اجاره آپارتمان در تهران دیوار رهن و اجاره سوئیت در تهران اجاره آپارتمان در غرب تهران اجاره آپارتمان در تهران شیپور اجاره آپارتمان در تهران با عکس اجاره آپارتمان 80 متری رهن کامل آپارتمان 50 متری در تهران اجاره آپارتمان در تهران همشهری خرید آپارتمان تهران خرید آپارتمان در تهران دیوار خرید آپارتمان در تهران شیپور فروش آپارتمان در تهران همشهری آپارتمان فروشی تهران 50 متری خرید آپارتمان در تهران با وام اجاره آپارتمان در تهران دیوار فروش آپارتمان در تهران پول لازم اجاره ویلا در محمودآباد اجاره ویلا استخردار اجاره ویلا در گیلان اجاره ویلا رامسر اجاره ویلا در نوشهر اجاره ویلا چالوس اجاره ویلا لوکس در شمال اجاره ویلا جنگلی اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی اجاره کارخانه مواد غذایی اصفهان اجاره کارخانه بسته بندی گوشت اجاره کارخانه لبنیات اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله جهت تولید مواد غذایی اجاره کارخانه بسته بندی حبوبات فروش کارخانه مواد غذایی تهران اجاره سوله در شهریار اجاره سوله جاده مخصوص اجاره سوله بهداشتی اجاره سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه اجاره سوله در شرق تهران اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران اجاره سوله جاجرود اجاره سوله اصفهان اجاره سند اداری اجاره دفتر کار مبله در تهران اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره اتاق اداري در تهران اجاره اتاق اداری تهران دیوار اجاره مغازه شیپور رهن کامل دفتر کار در تهران خرید ملک با موقعیت اداری اجاره مغازه ساندویچی در تهران اجاره مغازه تا 30 متر اجاره زیرزمین تجاری در تهران اجاره کترینگ در تهران اجاره مغازه شیپور اجاره موقعیت اداری تا 50 متر اجاره مغازه تا 50 متر اجاره مغازه همشهری مجتمع های اداری تجاری ساختمان اداری تجاری سعادت آباد برج های تجاری اداری تهران خرید مغازه در تهران روی دیوار برج تجاری اداری مجتمع تجاری اداری به انگلیسی اجاره سند اداری مجتمع تجاری اداری باران

hitwebcounter.com